O bibliotece


  GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek - piątek od 8.00 do 14.00

  LOKAL:

wypożyczalnia i czytelnia

 NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ:

          mgr Jolanta Liniart

 

          WYPOSAŻENIE:

  • stanowisko z dostępem do Internetu i programem wyszukiwawczym Katalog
  • stanowisko komputerowe dla nauczyciela-bibliotekarza z programem do obsługi bibliotek szkolnych Mol

            ZBIORY:

  • książki (lektury, literatura popularnonaukowa i me- todyczna), czasopisma bieżące i nauczycieli, zbiory audiowizualne

       PRACA Z CZYTELNIKIEM:

  • zapoznanie uczniów klas I z biblioteką, regulaminem czytelni i wypożyczalni, sposobem korzystania z księgo- zbioru
  • prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej (mo- duł biblioteczny)
  • wdrażanie uczniów do samodzielnych poszukiwań biblio-tecznych i bibliograficznych w trakcie udostępniania księgozbioru i udzielania informacji
  • pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów i olim- piad przedmiotowych
  • okresowa analiza czytelnictwa w poszczególnych klasach

       WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM: